mw. H.S. te Geleen (de persoonsgegevens zijn bij ons bekend) 
Het valt niet mee om een mooie grafsteen voor een dierbare uit te zoeken…. zoveel aanbod op internet… Bij Dhr Dols was het snel geregeld. Een prachtige, door hem zelf ontworpen steen in hartvorm met duif en precies in de kleur die ik zocht! Hier is alles mogelijk; eigen ontwerp of keuze uit de boeken en voor een hele schappelijke prijs. Maar nog belangrijker: het plaatsen van de steen met omranding. Zo vakkundig met zoveel zorg! Ik ben 100% tevreden. Dank u wel!  
Geef uw reactie

Wat betekent het verlies van een geliefde mens?

De betekenis van het mysterie van de dood

Afscheid nemen neemt vele vormen aan in een mensenleven: afscheid van een grote liefde,  van een grote passie,  van huis, haard en bezittingen, geld en zelfs van macht. Goedschiks of kwaadschiks moeten wij afscheid nemen van, soms diepe, wensen,  verlangens en verwachtingen.
Maar ná doorleefde pijn van afscheid is er ook weer een nieuw begin: geloof en hoop en warme herinneringen. Hoewel we elke dag geconfronteerd worden met het thema dood is er nauwelijks een echte contemplatie over dit thema, wij mijden het gesprek hierover uit angst en onwetendheid.
En juist dit vermijden maakt verwerking van rouw een vaak moeilijk en pijnlijk proces.
Wij voelen ons verloren en hulpeloos.

Rituelen en symbolen helpen in tijden van rouw

De mens denkt over zichzelf na – hij vraagt zich af of hij de goede beslissingen in het leven genomen heeft en zoekt naar de zin van leven en dood.
Het zoeken naar onsterfelijkheid was en is in wezen een zoektocht naar het juiste ritueel in de rouwverwerking. Symbolieken en rituelen helpen ons mensen ons in deze onzekerheid te hervinden en het verdriet een plaats te geven.

Symbolen zijn belangrijk om te-doen-begrijpen en maken complexe structuren doorzichtig. Twee over elkaar gekruiste balken drukken eenvoudig het wezen van het Christendom uit. Wenken kan een symbool zijn of ook een hoofdknik, een handgebaar of een opgeheven vuist.
Er zijn wereldlijke en heilige symbolen om ons heen te vinden. Zij behoren tot de elementaire uitdrukkingsvormen van de mens.
Rouwrituelen, zoals het aansteken van een kaars of het neerleggen van verse bloemen op het graf, helpen de nabestaande om met zijn verlies om te gaan, dus rouwverwerking.
Het herhalen van rituelen brengt dan ook zekerheid en geborgenheid.                                                           

Individuele rouwverwerking

De thema’s dood en rouw zijn zeer persoonlijk én emotioneel.
Vaak gaan ze vergezeld van sprakeloosheid, verdringing en angst.
Een plotse rouwsituatie laat soms zien dat wij geheel niet op een dergelijke situatie zijn voorbereid. Het ontbreekt ons aan de kracht de situatie te begrijpen én om onze wensen te formuleren en kenbaar te maken aan alle betrokkenen in elke stap van het rouwproces.
De nabestaanden hebben het onvervreemdbare recht op méé-vormgeving en creativiteit, als zij dit wensen. Het is de uitdrukkelijke wens naar individualiteit die rituelen doet leven en her-leven! Beslissingen genomen in het begin van de rouwfase zijn heel bepalend voor later.
Juist in deze fase is het belangrijk goed te luisteren naar behoeften die door de rouwenden misschien niet meteen (- kunnen -) worden verwoord.