mw. H.S. te Geleen (de persoonsgegevens zijn bij ons bekend) 
Het valt niet mee om een mooie grafsteen voor een dierbare uit te zoeken…. zoveel aanbod op internet… Bij Dhr Dols was het snel geregeld. Een prachtige, door hem zelf ontworpen steen in hartvorm met duif en precies in de kleur die ik zocht! Hier is alles mogelijk; eigen ontwerp of keuze uit de boeken en voor een hele schappelijke prijs. Maar nog belangrijker: het plaatsen van de steen met omranding. Zo vakkundig met zoveel zorg! Ik ben 100% tevreden. Dank u wel!  
Geef uw reactie

Veranderende rouwcultuur

Veranderende rouwcultuur

Met een grafsteen proberen wij mensen de identiteit van de overledene te behouden
en daarmee ook de herinnering aan hem.
Echter bijna alle grafstenen zijn tegenwoordig bijna gelijk van vorm en lijken soms wel anoniem.
Maar anonimiteit werkt eigenlijk tegen, als het grafteken moet helpen herinneringen aan een bijzonder mens te behouden!

Vaak zijn naam, geboorte- en sterfdata de enige persoonlijke kenmerken die gewoonlijk op een grafteken staan.
Geen woord, geen beeld, geen symbolen-taal die méér over de overledene vertelt.

Maar mensen rouwen individueel. Waarom zijn dan ook niet de graftekens individueel?
Dols Grafmonumenten ondersteunt een individuele rouw- en graftekencultuur, zodat zinvolle, betekenisvolle graftekens, grafstenen, grafmonumenten ontstaan met individuele vormen- en symbolentaal.
De rouwcultuur verandert en daarmee zou de begravingcultuur gelijke tred moeten houden en ook méé-veranderen.

De begraafplaats van gisteren in een nieuw tijdsbeeld

De vele,  en vaak zó verschillende,  regels over toegestane maten en vormen op begraafplaatsen laten voor individualiteit en creativiteit weinig ruimte.
Veel rouwenden kiezen tegenwoordig een alternatieve begravingsplek zonder verplicht onderhoud omdat ze niet weten wie deze plek later zal overnemen. Plichtsgevoel en dwang wordt al gauw verbonden met de begravingsplek.  En wat ook afschrikt zijn de kosten van onderhoud en zorg.

Maar juist hier wordt vergeten dat handelingen aan het graf, de zorg voor de grafsteen, een heilzaam en stimulerend rouwritueel kan zijn.  Veel begraafplaatsen hebben tegenwoordig moeite de financiën rond te krijgen. Alternatieve begraafplaatsen lijken vooralsnog voordeliger voor de nabestaanden. Traditionele begraafplaatsen raken daardoor achterop en hebben een concurrentie-nadeel.

Alternatieve graven op een begraafplaats:

Kolumbaria (Urnenwand)

Begraaf-bos / boom-plekken

anonieme bijzettingen

grasvelden

As uitstrooiveld

 


Begraafplaats problematiek in éen oogopslag:

steeds minder bijzettingen en ook ‘vertrekkende’ bijzettingen

binnen éen begraafplaats omzetting naar een goedkopere plek (kolumbarium)

onderbezetting,  stijgende beheerskosten en dalende leges-inkomsten

het behoud van sommige begraafplaatsen komt in gevaar

Wat verwachten mensen nú van een graf?

Alternatieve grafvormen, zoals bijvoorbeeld grasvelden, parkjes van groepen urnengraven bij elkaar, en boombijzettingen zijn tegenwoordig erg geliefd.
Dat roept ook problemen op die wellicht, pas vooral later, door de rouwenden worden herkend:
Steeds opnieuw kan men zien dat ook op alternatieve grafvormen bloemen en andere herinneringsvoorwerpen worden neergelegd.
De hierboven genoemde alternatieve grafvormen echter staan dit officieel niet toe.

De wensen van de nabestaanden over een graf en een begraafplaats zijn onderzocht in een markt-psychologische studie:

– Individualiteit
– natuur
– veel oude bomen
– ruim opgestelde en asymmetrische opstelling van de graven
– intieme en afgeschermde rouwplaatsen met een warme uitstraling en
zit-gelegenheid
– rustplekken, netheid en weinig  (vervolg-) kosten,

en daarmee:
belangrijke uitkomsten die een intense en kwalitatieve studie verdienen.

 

Dols Grafmonumenten staat voor moderne en geïndividualiseerde grafsteen-vormgeving.
Hierdoor wordt het mogelijk voor de nabestaanden om op hun geheel eigen wijze, te rouwen en
afscheid te nemen van hun geliefde.

Centrale idee hierin is, dat de nabestaanden vormen worden geboden waarin hun eigen
rouwrituelen kunnen worden beleefd.

Begraafplaatsen van de toekomst - 'plaatsen van wel-zijn'

Een landelijk project van de Bonden van steenhouwers en de Vereniging van begraafplaatsen Nederland zouden gericht kunnen zijn op een gemeenschappelijk doel namelijk het veranderen van een voor alle deelnemers, maar vooral de rouwende nabestaanden, van de begraafplaatsen van morgen in:  ‘Plaatsen van Wel-zijn’.

Nieuwe begraafplaatsconcepten zouden de burgers moeten vrijwaren van verplichtingen maar tegelijkertijd, naar wens en behoefte van de nabestaanden, alle handelingen van rouwverwerking moeten faciliteren.